Termeni şi Condiţii privind difuzarea campaniilor noncomerciale

 

Societatea Pro TV SRL, cu sediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu, nr.105, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/24578/1992, avand CUI RO2835636 si cont nr. RO06INGB0001000103098918, deschis la Banca ING Bucuresti, reprezentata de Aleksandras Cesnavicius - Director General, denumita in cele ce urmeaza Pro TV.

 

Termeni şi Condiţii privind difuzarea campaniilor noncomerciale

      Prezentul document stabileşte regulile privind difuzarea campaniilor noncomerciale de promovare a acţiunilor având ca obiect fie colectarea de fonduri în diferite scopuri sociale, fie promovarea unor cauze sociale, pe posturile de televiziune şi/sau radio operate în temeiul licenţelor audiovizuale al căror titular este PRO TV, respectiv PRO TV, ACASĂ, PRO CINEMA, PRO TV INTERNAŢIONAL, SPORT.RO, MTV ROMÂNIA, PRO FM, şi website-urile aflate în proprietatea/administrarea sa.

 

 1. În vederea difuzării unei campanii, asociaţia sau fundaţia legal constituită (în continuare Solicitantul) va adresa PRO TV o cerere în acest sens. Solicitantul va prezenta scopul acţiunii sociale pe care doreşte să o promoveze, în cazul unei acţiuni de colectare de fonduri, specificând în mod clar şi detaliat destinaţia acestora.Totodată, Solicitantul va trebui să prezinte PRO TV, în cadrul unui dosar, următoarele informaţii: datele de identificare, scopul înfiinţării sale, date privind asociaţii/fondatorii/membrii săi, rezultatele obţinute în urma proiectelor derulate, raport de audit al situaţiilor financiare realizat de către un auditor finaciar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România.

 

 1. PRO TV va analiza cererea de difuzare a campaniei şi dosarul înaintat de către Solicitant, urmând a comunica acestuia decizia pe care o va lua.

 

 1. În cazul în care PRO TV va răspunde afirmativ cererii Solicitantului, campania se va difuza în condiţiile prevăzute în art. 141 şi 142 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual,emisă de către Consiliul Naţional al Audiovizualului, şi potrivit celor menţionate în Scrisoarea prin care a fost comunicată Solicitantului decizia susţinerii proiectului.

Materialele de promovare (spoturi, bannere etc.) transmise spre difuzare vor respecta condiţiiile tehnice (Technical Conditions – Commercial Clips Acquisition Formats) stabilite de PRO TV.  

 

 1. În cazul în care acţiunea socială promovată are ca obiect colectarea de fonduri, Solicitantul se obligă să transmită PRO TV datele referitoare la rezultatele concrete ale acesteia, precum şi situaţia privind utilizarea fondurilor obţinute, din care să reiasă că au fost destinate scopului declarat, de îndată ce acestea vor putea fi raportate.

Respectând dreptul publicului la informare şi acţionând în baza principiilor jurnalistice stabilite prin reglementările naţionale şi europene, PRO TV solicită aceste informaţii pentru a le aduce la cunostinţa publicului. 
Campania va fi difuzată numai dacă Solicitantul a trimis PRO TV un anagajament încheiat în formă autentică sau sub semnătură privată, prin care îşi asumă îndeplinirea acestor obligaţii, sub sancţiunea prevăzută la pct. 5 din prezentul document.

 

 1. În condiţiile în care, deşi informaţiile solicitate puteau fi raportate, Solicitantul nu le-a transmis, PRO TV va aduce la cunoştinţa publicului acest fapt.
 • Contact:
 • telefon: 021.9454
  mail: pr@protv.ro
  adresa: Bd. Pache Protopopescu 105,
  Sector 2, Bucuresti