Update: CONCURS- Fa-ti bucatarie de MasterChef! Lista castigatorilor 

Data publicarii: 16 Septembrie 2014
Data actualizare: 16 Septembrie 2014
"MasterChef", cel mai vizionat show culinar, a revenit din 15 septembrie, cu un nou sezon, plin de surprize, gata sa puna pe jar chiar si cele mai alese gusturi.

Castigatori pentru primul indiciu: Eliza Cherba si Geamanu Luminita

Castigatori pentru cel de-al doilea indiciu: Ana Claudia Cojocariu si Daniela Schiopu

Castigatori pentru cel de-al treilea indiciu: Letos Elena, Piciorea Alexandru si Anca Knacoschi

Castigatori pentru cel de-al patrulea indiciu: Deaconu Daniela, Toader Adelina si Miclaus Adrian

MasterChef - Prinde gustul competitiei!

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI: "Fa-ti bucatarie de Masterchef", concurs ce se desfasoara pe postul de televiziune PRO TV

Art. 1 Organizator

Societatea PRO TV S.A., persoana juridica romana, avand sediul in Bucuresti, Bdul. Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/24578/1992, cod unic de inregistrare 2835636, capital social subscris si varsat: 318.010.250 lei, operator de date cu caracter personal nr. 17155, cont IBAN nr. RO06INGB 0001 0001 0309 8918, deschis la  ING BANK N.V Amsterdam, Sucursala Bucuresti, denumita in continuare PRO TV sau Organizatorul.

Partener

Dante International S.A. o societate cu sediul în Şos. Virtutii, nr. 148,   Bucureşti, înmatriculată la Registrul Comerului cu nr J40/372/2002, CIF RO14399840, numita in cele ce urmeaza „Partenerul”.

 

Informatii cu privire la concurs pot fi obtinute la adresa de email [email protected]

Art. 2 Durata concursului

Concursul se deruleaza in ziua de 15 septembrie 2014, in intervalul orar 20:30 – 22:30, pe teritoriul Romaniei, in scopul fidelizarii spectatorilor postului de televiziune „Pro TV”. PRO TV isi rezerva dreptul de a modifica datele/orele de incepere si de terminare ale concursului, fara drept de compensare, dar nu inainte de a anunta publicul.

Art. 3 Conditiile de participare

Concursul se adresează tuturor spectatorilor postului PRO TV care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- au implinit varsta de 18 ani la data inceperii concursului;

- au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti in Romania. 

- accepta in mod expres, neechivoc si irevocabil ca numele sa poata fi facute publice in scop publicitar si utilizate in legatura cu concursul conform prezentului regulament, participantii transferand Organizatorului toate drepturile patrimoniale de autor cu privire la acestea pe perioada desfasurarii concursului, inclusiv in vederea publicarii numelui castigatorului si premiul acordat acestuia, fara niciun fel de pretentie de ordin patrimonial.

Nu vor avea drept de participare angajatii si/sau colaboratori persoane fizice (avand un contract in vigoare) ai Organizatorului si/sau ai grupului de societati aflate in interdependenta de capital cu Organizatorul si ai partenerilor implicati in organizarea acestei actiuni, precum si rudele acestora pana la gradul IV.

Art. 4 Protectia datelor personale

Prin inscrierea la concursul „Fa-ti bucatarie de Masterchef”, orice participant isi exprima acordul expres, irevocabil si neechivoc ca toate datele cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a PRO TV S.A. si prelucrate in orice mod de Organizator in legatura cu acest concurs desfasurat conform prezentului regulament, persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155. Scopul prelucrarii datelor este „reclama, marketing si publicitate”. 

PRO TV S.A. prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorului, publicarii numelui castigatorului si a premiului acordat acestuia si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail, posta, etc).

Conform dispozitiilor art. 20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, PRO TV S.A. are obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Datele cu caracter personal prelucrate in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorului si atribuirii premiului sunt destinate utilizarii de catre PRO TV S.A si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai Organizatorului cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publicului larg prin afisarea castigatorului si premiului acordat in cadrul concursului. 

La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui concurs, PRO TV S.A. nu va transfera aceste date unui alt operator. 

Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul informarii lor in privinta derularii concursului si desemnarii castigatorului. 

PRO TV S.A nu raspunde pentru eventuala utilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catre partenerii sai. Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informati, dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei. 

Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr. 105, sector 2, Bucuresti. Participantii sunt rugati sa informeze PRO TV de indata in cazul in care constata ca unele date furnizate sunt incorecte.

Art. 5 Modul de desfasurare a actiunii

Pentru a participa la concurs, participantul trebuie sa urmareasca emisiunea „Masterchef” din data de 15 septembrie 2014, in intervalul orar 20:30 – 22:30 pe postul PRO TV si sa urmareasca cele 4 cuvinte cheie care vor aparea succesiv pe ecran, in cadrul Emisiunii. Din momentul in care apare cuvantul cheie, telespectatorii pot trimite fiecare dintre cuvintele cheie prin sms la 1872 (Tariful sms-ului este 0,062 euro TVA inclus, valabil in toate retelele de telefonie mobila) in maxim 10 minute de la aparitia respectivului cuvant cheie pe ecran (Runda). SMS-urile continand cuvantul cheie corect scris, primite dupa expirarea Rundei, nu vor fi luate in considerare

Dintre cei care au raspuns corect, vor fi desemnati castigatori dupa cum urmeaza: 

Runda 1 (aparitie cuvant cheie 1) – vor fi desemnati 2 castigatori

Runda 2 (aparitie cuvant cheie 2) – vor fi desemnati 2 castigatori

Runda 3 (aparitie cuvant cheie 3) – vor fi desemnati 3 castigatori

Runda 4 (aparitie cuvant cheie 4) – vor fi desemnati 3 castigatori

In cazul in care unul dintre participantii desemnati castigatori nu poate fi contactat, acesta va fi descalificat si se va alege alt castigator  conform celor de mai jos. 

Fiecare participant poate participa la toate sau la oricare dintre Runde.

Art. 6 Premiile

Concursul are 10 premii: cele 10 premii oferite in cadrul concursului constau in cate un voucher, in valoare de 1000 (o mie) de EURO (TVA inclus)  fiecarerespectiv  4500 lei la un curs de schimb euro/leu de 1 euro = 4,5 lei. 

Premiile sunt puse la dispozitia Organizatorului, in vederea inmanarii catre castigatori, de catre partenerul concursului, respectiv Dante International S.A. o societate cu sediul în Şos. Virtutii, nr. 148,   Bucureşti, înmatriculată la Registrul Comerului cu nr J40/372/2002, CIF RO14399840 (Partenerul).

Voucherul este valabil exclusiv pentru achizitionarea de produse de pe websiteul www.emag.ro, mai putin produse RCA si Asigurari. 

Premiul nu va putea fi schimbat cu contravaloarea lui in bani sau alte produse ori servicii. De asemenea, acesta va fi inmanat castigatorului de catre Organizator, neputand fi cedat unor terti inainte de a fi inmanat castigatorului.

Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor

Cei 10 castigatori vor fi desemnati in data de 16 septembrie 2014, vor fi anuntati pe site-ul www.masterchef.protv.ro si contactati de catre Organizator pe baza numarului de telefon folosit la inscriere.

Dintre participantii ale caror sms-uri, continand cuvantul cheie corect scris, au fost primite intr-o Runda (numite in cele ce urmeaza „SMS-uri Valabile”), Castigatorii vor fi desemnati dupa cum urmeaza: 

Runda 1 (aparitie cuvant cheie 1) –vor fi desemati castigatori participantii ale caror SMS-uri valabile au fost primite al 100-lea si al 200-lea in runda respectiva;

Runda 2 (aparitie cuvant cheie 2) – vor fi desemnati 2 castigatori, respectiv participantii ale caror SMS-uri valabile au fost primite al 100-lea si al 200-lea, in runda respectiva;

Runda 3 (aparitie cuvant cheie 3) – vor fi desemnati 3 castigatori, respectiv participantii ale caror SMS-uri valabile au fost primite al 100-lea, al 200-lea si al 300 – lea in runda respectiva;

Runda 4 (aparitie cuvant cheie 4) – vor fi desemnati 3 castigatori, respectiv participantii ale caror SMS-uri valabile au fost primite al 100-lea, al 200-lea si al 300 – lea in runda respectiva.

In cazul in care participantul desemnat castigator nu poate fi contactat, va fi desemnat castigator al premiului respectiv, participantul al carui SMS Valabil a fost primit  al 101-lea, al 201-lea sau al 301-lea, dupa caz.

Daca in oricare dintre Runde numarul SMS-urilor valabile este mai mic de 100, nu va fi validat niciun castigator.

Daca in oricare dintre Runde numarul SMS-urilor valabile este mai mic de 200, va fi validat un singur castigator, respectiv participantul al carui SMS Valabil a fost primit al 100-lea.

Daca in oricare dintre Rundele 3 si 4, numarul SMS-urilor valabile este mai mic de 300, vor fi validati doi castigatori, respectiv participantii ale caror SMS-uri valabile au fost primite al 100-lea si al 200-lea in acea runda.

Fiecare Participant poate castiga un singur Premiu. Astfel, daca un participant este desemnat castigator la 2 sau mai multe runde, acesta va fi validat castigator numai la prima dintre ele, in restul rundelor fiind descalificat, caz in care va fi desemnat castigator participantul al carui SMS Valabil  a fost primit  al 101-lea, al 201-lea sau al 301-lea, dupa caz in respectiva Runda.

Premiile vor fi eliberate numai pe baza cartii de identitate, aflate in termenul de valabilitate si pe baza unui document scris care sa ateste inmanarea premiilor catre castigatori si respectiv preluarea acestora de catre castigatori.

In cazul in care castigatorul are domiciliul in Bucuresti acesta va ridica premiul de la sediul Pro TV din Bucuresti, Str. Fluierului nr. 24, Sector 2 in orice zi de luni pana vineri, intre orele 12 si 18, pana la data de 25.09.2014.

In cazul unui castigator din provincie, premiul va fi trimis prin posta cu confirmare de primire sau curier pana la data de 25.09.2014, taxele postale sau de curierat urmand a fi suportate Organizator. Organizatorul si/sau partenerul sau nu au vreo responsabilitate pentru transportul castigatorului in vederea ridicarii premiului, in cazul in care acesta are domiciliul stabil in Bucuresti, avand in vedere distanta redusa care trebuie parcursa.

Castigatorul va primi premiul numai dupa ce, in prealabil, a furnizat Organizatorului o copie dupa actul de identitate, in maxim 4 zile lucratoare de la contactarea acestuia de catre Organizator prin telefon sau email. 

In caz contrar, Organizatorul isi rezerva dreptul de a valida alt castigator, folosind mecanismul principal al concursului mentionat in prezentul regulament. 

In cazul in care castigatorul desemnat nu ridica sau nu accepta premiul ca urmare a contactarii acestora de catre Organizator sau Partener sau nu revendica premiul pana la data limita Organizatorul va putea valida un alt castigator, folosind mecanismul principal al concursului mentionat in prezentul regulament, sau va putea considera concursul inchis ca urmare a imposibilitatii de desemnare a unui castigator.

Art. 8 Responsabilitatea

Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti.

Organizatorul va acorda premiul numai acelei persoane ale carei date sunt trimise in cadrul concursului, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

Responsabilitatea cu privire la calitatea produselor si serviciilor oferite in schimbul voucherului premiu revine in totalitate partenerului concursului, Dante International S.A. care pune la dispozitia Organizatorului, in vederea inmanarii catre castigator, premiile acestei campanii.

Organizatorul nu va putea fi tras la raspundere pentru suspendarea sau incetarea concursului in orice stadiu datorita intervenirii unor evenimente de forta majora sau caz fortuit. Totodata, Organizatorul nu raspunde pentru problemele tehnice sau privind transmiterea electronica de date aflate in afara controlului Organizatorului, participantii renuntand la orice fel de pretentii in acest sens impotriva Organizatorului.

Participantii declara in mod expres ca au inteles si sunt de acord ca in cazul nerespectarii prevederilor prezentului regulament pot fi descalificati din concurs.

Art.9 Taxe si impozite

Partenerul concursului va calcula, retine la sursa si va varsa la bugetul de stat cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din premiu, deoarece premiul acordat in cadrul acestui concurs are o valoare mai mare de 600 RON, conform art. 77, al. 4 din Codul Fiscal al Romaniei 

Art. 10 Publicarea regulamentului

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul Organizatorului mentionat la art. 1 si pe site-ul www.masterchef.protv.ro incepand cu data de 15 septembrie 2014.

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament. 

Art. 11 Litigii

In cazul unor litigii aparute intre ProTV si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. 

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza teritoriala a sediului social al organizatorului.

Participantul declara in mod expres ca a citit si inteles regulamentul si accepta termenii si conditiile acestuia.
VIDEO PROTVPLUS.RO
STIRILEPROTV.RO
Mai mult pe STIRILEPROTV.RO
Modifică setările cookies