(P) Planul de Acțiune al Uniunii Europene pentru Economia Socială va fi lansat pâna la sfârșitul acestui an

(P) Planul de Acțiune al Uniunii Europene pentru Economia Socială va fi lansat pâna la sfârșitul acestui an
Data publicarii: 04 Octombrie 2021
Data actualizare: 04 Octombrie 2021
Economia socială are ca scop identificarea și implementarea de soluții inovative la problemele sociale, economice sau de mediu ale comunităților.

Conform legislației naționale, economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Aproximativ 2,8 milioane de întreprinderi și organizații europene își desfășoară activitatea în domeniul Economiei Sociale, iar aproximativ 6,3% din forța de muncă din UE, adică cca. 13,6 milioane de angajați, activează în domeniul economiei sociale.

Cheia succesului economiei sociale este considerată a fi diversitatea formelor sale și capacitatea de a furniza servicii intersectoriale ca soluții la problemele economice, sociale, educaționale și de mediu.

În 2018, Social Economy Europe, instituția care reprezintă domeniul Economiei Sociale, la nivelul Uniunii Europene, a început să lucreze la o politică publică europeană în domeniul Economiei Sociale. Comisia Europeană a anunțat deja că Planul European de Acțiune pentru Economia Socială este pregătit și că va fi lansat până la sfârșitul acestui an, în conformitate cu solicitările Comitetului Economic și Social European, ale Intergrupului pentru Economie Socială al Parlamentului European, ale Grupului de Experți în Economia Socială și Întreprinderi Sociale (GECES), precum și ale mai multor guverne din cadrul UE și ale rețelelor europene care promovează dezvoltarea economiei sociale.

Planul de acțiune are o durată de 5 ani - 2021-2026 - și își propune să fie un instrument de bază pentru a integra Economia socială în cadrul politicilor socio-economice ale Uniunii Europene, precum și în cadrul acțiunilor întreprinse la nivel european pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Uniunea Europeană consideră necesar un plan de acțiune pentru economia socială în vederea atingerii următoarelor obiective:

 • Creșterea vizibilității întreprinderilor și organizațiilor din domeniul economiei sociale;
 • Sprijinirea și obținerea de inovații sociale și tehnologice;
 • Îmbunătățirea accesului organizațiilor sociale la finanțarea oferită de UE;
 • Eliminarea obstacolelor legale care împiedică întreprinderile și organizațiile sociale să opereze pe piața unică la fel ca alte tipuri de companii;
 • Promovarea economiei sociale ca motor al progresului economic și social de către autoritățile publice din UE și din țările vecine.

 Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru Economia Socială prevede trei obiective majore:

 1. Recunoașterea economiei sociale ca actor transversal în principalele politici socio-economice ale Uniunii Europene;
 2. Promovarea convergenței și coordonării autorităților publice implicate în promovarea economiei sociale, prin definirea obiectivelor strategice și a punctelor de referință la nivelul UE;
 3. Promovarea unui ecosistem propice dezvoltării economiei sociale, prin creșterea contribuției acesteia la obiectivele cheie ale UE, precum și prin susținerea și încurajarea întreprinderilor din economia socială să profite de piața unică europeană, de fondurile și de instrumentele financiare ale Uniunii Europene.

Pentru atingerea celor trei obiective majore, Planul european de acțiune pentru economie socială include 20 de măsuri și 64 de acțiuni structurate în șapte piloni:

 • Pilonul 1 își propune să realizeze cadrul necesar pentru o înțelegere comună a întreprinderilor și organizațiilor europene din domeniul economiei sociale;
 • Pilonul 2 prevede creșterea vizibilității întreprinderilor și organizațiilor din domeniul economiei sociale, precum și a valorilor și caracteristicilor acestora;
 • Pilonul 3 are drept obiectiv cuantificarea și documentarea contribuției economiei sociale la dezvoltarea socio-economică a Uniunii Europene;
 • Pilonul 4 are ca obiectiv oferirea unui ecosistem propice dezvoltării întreprinderilor și organizațiilor din domeniul economiei sociale prin facilitarea accesului la finanțare și prin stabilirea unui cadrul legal care să le permită să funcționeze la nivel transnațional, pe piața unică europeană;
 • Pilonul 5 prevede integrarea economiei sociale în programele și fondurile UE: FEDR, FSE Plus și fonduri de coeziune;
 • Pilonul 6 îți propune creșterea rolului pe care îl are economia socială în acțiunea externă a Uniuniii Europene;
 • Pilonul 7 prevede consolidarea unui dialog puternic și structurat între instituțiile Uniunii Europene și actorii economiei sociale.

În avizul privind Planul European de Acțiune Pentru Economia Socială se menționează că economia socială poate contribui și la dezvoltarea rurală, la îmbunătățirea și exploatarea echitabilă a resurselor locale, precum și la lupta împotriva depopulării. Cum? Prin intermediul dezvoltării de întreprinderi/organizații sociale în cadrul comunităților, la nivel local. De asemenea, economia socială poate favoriza ocuparea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile și defavorizate, iar pentru aceasta este necesară cooperarea cu autoritățile publice, cu centre de formare profesională sau cu universități.

De planul de acțiune al Uniunii Europene pentru Economia Socială vor beneficia și întreprinderi sociale din țara noastră. În România, până în martie 2021, s-au atestat ca întreprinderi sociale peste 1.642 de entități, iar domeniul economiei sociale este în continuă creștere și se va dezvolta și mai mult odată cu lansarea Planului European de Acțiune Pentru Economia Socială.
VIDEO PROTVPLUS.RO
STIRILEPROTV.RO
Mai mult pe STIRILEPROTV.RO
Modifică setările cookies