Șomajul tehnic: cine beneficiază, în ce condiții și ce trebuie să facă angajatorii

Șomajul tehnic: cine beneficiază, în ce condiții și ce trebuie să facă angajatorii
Autor: Doina Goanta
Data: 31 Martie 2020
Avocații Șerban Pâslaru, Partener al Țuca Zbârcea & Asociații, și Mihai Anghel, Managing Associate la aceeași firmă, ne spun tot ce trebuie să știm despre șomajul tehnic.

1. Indemnizația pentru șomaj tehnic în contextul situației de urgență generate de COVID-19

Conform Codului muncii, pe perioada suspendării raporturilor de muncă la inițiativa angajatorului, ca urmare a întreruperii sau reducerii temporare a activității („șomajul tehnic”), salariații afectați au dreptul la o indemnizație de minimum 75% din salariul de bază, suportată exclusiv din fondul de salarii al angajatorului.

Prin derogare de la prevederile de mai sus, O.U.G. nr. 30/2020 prevede că, pe durata stării de urgență, astfel cum a fost instituită prin Decret, indemnizațiile de care beneficiază salariații ale căror contracte de muncă au fost suspendate ca urmare a efectelor produse de COVID-19 vor fi suportate, cel puțin parțial, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj. 

Indemnizația suportată de la bugetul asigurărilor pentru șomaj este în cuantum de 75% din salariul de bază, fără a depăși însă 75% din câștigul salarial mediu brut stabilit pentru anul 2020 (i.e. indemnizația suportată astfel va fi de maximum 4.071,75 RON). 

Potrivit formei modificate a O.U.G. nr. 30/2020 se pare că angajatorii ar avea posibilitatea, iar nu obligația, de a suplimenta indemnizația plafonată conform celor arătate mai sus, pentru a acoperi eventuala diferență de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dacă bugetul le-o permite. 

Este discutabil, totuși, în ce măsură angajatorii al căror buget ar permite suplimentarea indemnizației de șomaj ar putea decide să nu o facă, având în vedere prevederile art. 53 din Codul muncii care stabilesc că angajații ale căror contracte de muncă au fost suspendate pe perioada durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității au dreptul la o indemnizație ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. 

2. Condițiile în care angajatorii pot beneficia de sprijinul statului la plata indemnizației pentru șomaj tehnic

Angajatorii beneficiază de sprijinul statului la plata indemnizației în limitele prevăzute mai sus dacă își întrerup total sau parțial activitatea sau reduc activitatea ca urmare a epidemiei COVID-19, pe perioada stării de urgență decretate, în baza unei declarații pe proprie răspundere. 

3. Regimul fiscal al indemnizației pentru șomaj tehnic în condițiile O.U.G. nr. 30/2020

Indemnizația pentru șomaj tehnic suportată de la bugetul asigurărilor pentru șomaj este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale conform prevederilor Codului fiscal. Prin urmare, angajatorii au obligația de a calcula, reține și vira impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale de stat și contribuția de asigurări sociale de sănătate din această indemnizație.

În schimb, pentru această indemnizație nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

4. Condiții pentru salariați

Nu pot beneficia de indemnizația plătită de la bugetul asigurărilor pentru șomaj salariații care au mai multe contracte individuale de muncă, dacă cel puțin unul dintre aceste contracte este cu normă întreagă și este activ pe perioada stării de urgență.

În schimb, salariații care au mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență beneficiază de indemnizația corespunzătoare contractului cu cele mai avantajoase drepturi salariale.

5. Procedura de urmat de către angajatori 

Pentru a li se acorda indemnizațiile pentru salariații suspendați în condițiile O.U.G. nr. 30/2020, angajatorii vor depune prin e-mail, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București în raza cărora au sediul social, următoarele documente, pe baza modelelor ce urmează a fi adoptate prin Ordin al Ministrului muncii și protecției sociale:

a) cerere semnată și datată de reprezentantul legal; 

b) declarație pe proprie răspundere; 

și

c) lista persoanelor ce urmează să beneficieze de indemnizație, asumată de reprezentantul legal.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară, plata urmând a fi făcută în maximum 15 zile. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea indemnizației, angajatorii au obligația de a face plata acestora către salariații suspendați.

6. Alte categorii de beneficiari

O.U.G. nr. 30/2020 stabilește că profesioniștii în sensul Codului Civil, persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe și cei care au încheiat convenții individuale de muncă, care își întrerup activitatea ca efect ale COVID-19 pe perioada stării de urgență instituite prin Decret, beneficiază de o indemnizație egală cu 75% din salariul mediu brut stabilit pentru anul 2020, respectiv 4.071,75 RON.

De asemenea, sportivii, antrenorii, medicii, asistenții medicali, maseurii, kinetoterapeuții și cercetătorii ale căror contracte de activitate sportivă au fost suspendate pe perioada stării de urgență instituite prin Decret, la inițiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor epidemiei, vor beneficia de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente activității sportive, aplicându-se același plafon ca în cazul salariaților (i.e. maximum 4.071,75 RON). Aceste categorii vor putea negocia cu structura sportivă și plata unor alte indemnizații compensatorii pentru a li se acoperi eventualele pierderi financiare.

În aceste cazuri, indemnizațiile se vor suporta din bugetul de stat și pentru acestea se vor plăti contribuții de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor Codului fiscal.
Românii talentați stau pe

VIDEO PROTVPLUS.RO


STIRILEPROTV.RO
Mai mult pe STIRILEPROTV.RO