Regulamentul concursului: "Vizionare in exclusivitate Masterchef"

Regulamentul concursului: Vizionare in exclusivitate Masterchef
Data publicarii: 09 Septembrie 2014
Data actualizare: 09 Septembrie 2014
Art. 1 Organizator Societatea PRO TV SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 105, et. 1, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/24578/23.09.1992, avand CIF RO2835636 si cont nr. RO06 INGB 0001 0001 0309 8918, deschis la Banca ING Bucuresti, reprezentata de Aleksandras Cesnavicius - Director General si Gabriela Popescu - Director, denumita in continuare PRO TV sau Organizatorul. Informatii cu privire la concurs pot fi obtinute la adresa de email [email protected]

Art. 2 Durata concursului

Concursul se deruleaza in intervalul 9 septembrie 2014, ora 12:00, si – 11 septembrie 2014, ora 18:00, pe teritoriul Romaniei, in scopul fidelizarii internautilor si cresterii traficului pe site-ul www.protv.ro. PRO TV isi rezerva dreptul de a modifica datele de incepere si de terminare, fara drept de compensare, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.protv.ro.

Art. 3 Conditiile de participare

Concursul se adresează tuturor vizitatorilor site-ului www.protv.ro care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- au implinit varsta de 18 ani la data inceperii concursului;

- au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti in Romania. 

- accepta in mod expres, neechivoc si irevocabil ca numele, textele si fotografiile prezentate de participanti sa poata fi facute publice in scop publicitar si utilizate in legatura cu concursul conform prezentului regulament, participantii transferand Organizatorului toate drepturile patrimoniale de autor cu privire la acestea pe perioada desfasurarii concursului, inclusiv in vederea publicarii  numelui castigatorului si premiul acordat acestuia, fara niciun fel de pretentie de ordin patrimonial.

Nu vor avea drept de participare angajatii MEDIAPRO, PROTV SA si ai partenerilor implicati in organizarea acestei actiuni, precum si rudele acestora pana la gradul IV.

Art. 4 Protectia datelor personale

Prin completarea datelor personale si inscrierea in concurs, orice participant isi exprima acordul expres, irevocabil si neechivoc ca toate datele cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a PRO TV S.A. si prelucrate in orice mod de Organizator in legatura cu acest concurs desfasurat conform prezentului regulament, persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155. Scopul prelucrarii datelor este „reclama, marketing si publicitate”. 

PRO TV S.A. prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorului, publicarii numelui castigatorului si a premiului acordat acestuia si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail, posta, etc).

Conform dispozitiilor art. 20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, PRO TV S.A. are obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Datele cu caracter personal prelucrate in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorului si atribuirii premiului sunt destinate utilizarii de catre PRO TV S.A si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai Organizatorului cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publicului larg prin afisarea castigatorului si premiului acordat in cadrul concursului. 

La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui concurs, PRO TV S.A. nu va transfera aceste date unui alt operator. 

Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul informarii lor in privinta derularii concursului si desemnarii castigatorului. 

PRO TV S.A nu raspunde pentru eventuala utilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catre partenerii sai. Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informati, dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei. 

Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr. 105, sector 2, Bucuresti. Participantii sunt rugati sa informeze PRO TV de indata in cazul in care constata ca unele date furnizate sunt incorecte.

Art. 5 Modul de desfasurare a actiunii

Pentru a se inscrie la concurs, participantul trebuie sa acceseze articolul destinat Concursului pe site-ul www.protv.ro, sa completeze datele personale in formularul de inscriere din articol si sa raspunda corect la intrebarea concursului.  

Fiecare participant se poate inscrie in concurs o singura data.

Castigatorii vor fi desemnati in data de 12 septembrie 2014. In cazul in care unul dintre participantii desemnati castigatori a furnizat date de contact eronate si nu poate fi contactat, acesta va fi descalificat si se va alege alt castigator. 

Administratorii site-ului www.protv.ro isi rezerva dreptul de a elimina din concurs orice participant suspectat ca a incercat sa fraudeze prin orice modalitate concursul.

Art. 6 Premiul

Premiile concursului constau in 40 de invitatii pentru o persoanain sala de cinema din Cinema City, AFI Cotroceni la vizionarea in premiera a primului episod MasterChef, in data de 15 septembrie 2014, de la ora 16.00.

Valoarea unui premiu este de 17,5 lei cu TVA inclus.

Premiul va fi asigurat si acordat castigatorului de catre Organizator, neputand fi cedat unor terti inainte de a fi inmanat castigatorului.

Data acordarii premiului va fi considerata data evenimentului si anume ziua de 15 septembrie 2014.

Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor

Vor fi declarati castigatori primii 40 de participanti la Concurs care au raspuns corect la intrebarea Concursului. Acestia vor fi contactati de Organizator pe baza datelor completate in formularul de inscriere. Castigatorii vor fi desemnati in data de 12 septembrie 2014.

Premiul va fi acordat numai pe baza cartii de identitate, aflate in termenul de valabilitate si pe baza unui document scris care sa ateste acordarea premiului de catre Organizator si respectiv preluarea acestuia de catre castigator.

Castigatorii se vor prezenta la sediul Pro TV din Bucuresti, Str. Fluierului nr. 24, Sector 2, in orice zi de luni pana vineri, intre orele 12:00 si 18:00, pana la data de 15 septembrie 2014 pentru a semna conventia de acordare a premiului sau o vor semna la locul evenimentului. In acest caz, castigatorii au obligatia de a se prezenta la locul desfasurarii evenimentului ( Cinema City, AFI Cotroceni) incepand cu ora 15:00. Organizatorul nu va modifica desfasuratorul evenimentului si nu va fi tinut cu nimic raspunzator in cazul in care castigatorul nu va completa conventia acordare a premiului pana la inceperea evenimentului.

Castigatorului i se va acorda premiul numai dupa ce, in prealabil, a furnizat Organizatorului o copie dupa actul de identitate, in maxim 2 zile lucratoare de la contactarea acestuia de catre Organizator prin telefon sau email. 

In caz contar, Organizatorul isi rezerva dreptul de a valida alt castigator, folosind mecanismul principal al concursului mentionat in prezentul regulament. 

In cazul in care castigatorul desemnat (ca urmare a unei a doua realocari a premiului conform celor anterior mentionate) nu ridica sau nu accepta premiul ca urmare a contactarii acestora de catre Organizator sau partener sau nu revendica premiul pana la data limita Organizatorul va putea valida un alt castigator, folosind mecanismul principal al concursului mentionat in prezentul regulament, sau va putea considera concursul inchis ca urmare a imposibilitatii de desemnare a unui castigator.

Art. 8 Responsabilitatea

Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti.

Organizatorul va acorda premiul numai acelei persoane ale carei date sunt trimise in cadrul concursului, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

Organizatorul nu are obligatia de a suporta contravaloarea transportului catre si de la locatia evenimentului.

Responsabilitatea achitarii taxelor, impozitelor si cheltuielilor ocazionate de acordarea premiului revine in exclusivitate organizatorului concursului.

Organizatorul nu va putea fi tras la raspundere pentru suspendarea sau incetarea concursului in orice stadiu datorita intervenirii unor evenimente de forta majora. Totodata, Organizatorul nu raspunde pentru problemele tehnice sau privind transmiterea electronica de date aflate in afara controlului Organizatorului, participantii renuntand la orice fel de pretentii in acest sens impotriva Organizatorului.

Participantii declara in mod expres ca au inteles si sunt de acord ca in cazul nerespectarii prevederilor prezentului regulament pot fi descalificati din concurs.

Premiile nu sunt transmisibile catre alte persoane.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si/sau servicii si nici sa solicite schimbarea conditiilor campaniei

Art. 9 Taxe si impozite

Organizatorul concursului nu va retine la sursa si nu va varsa la bugetul de stat cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din premiu, deoarece premiul acordat in cadrul acestui concurs are o valoare mai mica de 600 Lei, conform art. 77, al. 4 din Codul Fiscal al Romaniei 

Art. 10 Publicarea regulamentului

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul Organizatorului mentionat la art. 1 si pe site-ul www.protv.ro incepand cu data de 9 septembrie 2014.

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament. Participantii nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre Organizator in legatura cu concursul sau la suportarea altor costuri decat cele inerente serviciilor de Internet sau altor servicii contractate de acestia care le permite sa acceseze pagina de internet relevanta pentru inscrierea la concurs sau in legatura cu concursul, servicii postale sau tarife normale de telefon in legatura cu concursul, fara a aduce atingere altor prevederi ale regulamentului.

Art. 11 Litigii

In cazul unor litigii aparute intre ProTV si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. 

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza teritoriala a sediului social al organizatorului.

Participantul declara in mod expres ca a citit si inteles regulamentul si accepta termenii si conditiile acestuia.
VIDEO PROTVPLUS.RO
STIRILEPROTV.RO
Mai mult pe STIRILEPROTV.RO
Modifică setările cookies